Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, μόνο εφόσον έχετε παράσχει οικειοθελώς τα σχετικά στοιχεία και την αιτούμενη συγκατάθεση προς επεξεργασία τους. Θυμηθείτε, με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέρους αυτού του δικτυακού τόπου, δέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές εμπιστευτικότητας.

To masterbike.gr κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών ή/και πελατών του e-shop τoy και συγκεκριμένα του ονόματος, του επωνύμου, της έδρας του χρήστη, του τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τους παρακάτω λόγους:

  • Παράδοση προϊόντων στον χώρο που θα επιλέξετε.
  • Έκδοση σχετικών παραστατικών πωλήσεων.
  • Επικοινωνία γραπτή ή τηλεφωνική, για την εξυπηρέτησή σας.
  • Ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησής μας.
  • Εγγραφή μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αυτό σημαίνει πρόσβαση σε παλαιότερες παραγγελίες, ενημέρωση σε προϊόντα που εσείς επιλέγετε, αλλαγή προσωπικών στοιχείων και κωδικού πρόσβασης.
  • Ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές και προϊόντα αφού εσείς το ζητήσετε κατά την διάρκεια εγγραφής σας.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου. Μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα πηγαίνοντας στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου”. Από εκεί μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές στα στοιχεία σας. Προσωπική ασφάλεια είναι το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος μας. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο κατά την είσοδο στον ιστότοπο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το email χρήστη και το password. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να εκτεθούν σε τρίτους.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί πως η επιχείρησή, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του, με σκοπό την πρόσβαση του στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους καθώς επίσης για  σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και για ενημερωτικούς λόγους, κατόπιν προηγούμενης ειδικής προς τούτο συγκατάθεσής του.

Για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, η Επιχείρηση συλλέγει στατιστικά χρήσης και καταναλωτικής συμπεριφοράς από την πλοήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα και σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Τα δεδομένα αυτά δεν υπόκεινται σε εμπορική εκμετάλλευση και η επεξεργασία τους γίνεται από την Επιχείρηση αφού εξαλειφθεί κάθε προσωποποιημένη πληροφορία.

Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η Επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Ο χρήστης διαθέτει πλήρη και σαφή ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Μπορεί δε να απευθύνει σχετικά ερωτήματα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρηση .

Δικαίωμα διόρθωσης: Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητεί οποτεδήποτε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Ο χρήστης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή κατάθεσης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων.

Δικαίωμα στη λήθη: Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών του δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, ενδεικτικά για προστασία της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, για διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή των λοιπών στοιχείων του, αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: info@masterbike.gr.

Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείς να βρεις στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL

Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Κατά την οριστική διαγραφή του χρήστη από την ιστοσελίδα, διαγράφονται όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέχθησαν κατά το χρονικό διάστημα της χρήσης της ιστοσελίδας από μέρους του.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε διαδικτυακούς χώρους τρίτων.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τη σύνδεση του χρήστη και το πρόγραμμα περιήγησής του. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας και για την παρακολούθηση της κίνησής σας στον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Αν αποφασίσετε να μην καταγράφονται οποιαδήποτε μελλοντικά δεδομένα σας, ένα cookie θα τοποθετηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να θυμάται αυτή την επιλογή για 1 έτος.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα masterbike.gr όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες αλλά και για στατιστικούς λόγους. Με τα cookies καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του e-shop είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς για τον χρήστη, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επωφεληθεί των εξατομικευμένων λειτουργιών χρήσης που παρέχει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.